Z.H.ROLSTAL jest firm± zajmuj±c± się sprzedaż± maszyn i urz±dzeń , działaj±c± na polskim rynku od 1990 roku. Nasza oferta skierowana jest do odbiorców  detalicznych jak również hurtowych. Maszyny i urz±dzenia s± wytwarzane na wył±czne zamówienia naszej firmy i  s± konsultowane z fachowcami w tej dziedzinie.
Najważniejsze cechy naszych produktów to:
-niezawodno¶ć
-szeroki zakres zastosowania
-nowoczesno¶ć w technicznych rozwi±zaniach
-posiadane certyfikaty CE,ISO9001 i inne
-konkurencyjne ceny
Maszyny i urz±dzenia firmy ROLSTAL maj± szeroki zakres zastosowania w zakładach rzemie¶lniczych, produkcyjnych, a także w nowoczesnych gospodarstwach domowych. Misj± firmy jest dostarczanie na rynek polski wysokiej jako¶ci maszyn i urz±dzeń.